Honeywell Project Team Manager in Purmerend, Netherlands

Project Team Manager

Join a team recognized for leadership, innovation and diversity

De Manager Projects is verantwoordelijk het functioneren van de projectenafdeling en de hiervoor geldende commerciële- en technische doelstellingen

Producten en probleemsituaties

Projectstrategie

Projectadministratie

Projectproces

Projectrapportages

Personeelsprestaties

Samenwerken

Het ontwikkelen, opstellen en ten uitvoer brengen van een commerciële projectstrategie en het uitdragen van deze strategie naar de klanten. Het opzetten van een eenduidig afhandeling en invulling van technische projectaanvragen, offertes en de opvolging hiervan. Het creëren van draagvlak van management doelstellingen binnen de projectenafdeling.

Het verzorgen van de projectadministratie en- documentatie waaronder het beoordelen van orderaanvragen en administratieve clausules en het maken van een financiele inschatting van het project.

Het bewaken van een project met betrekking tot de scope, voortgang, kwaliteit, haalbaarheid, potentiële risico’s en het financiële resultaat van een project, zowel vooraf als na realisatie.

Het verzorgen van de periodieke projectrapportages om financiële resultaten inzichtelijk te maken en af te zetten tegen de overeengekomen doelstellingen.

Het geven van leiding aan de medewerkers van de afdeling conform de managementstijl van de organisatie. Het coachen van de medewerkers, het signaleren van leermomenten en het sturen op ontwikkeling om de professionaliteit te bevorderen.

Het creëren van een hecht team dat zich inzet voor de doelstellingen van de afdeling. Het aanmoedigen van de samenwerking tussen de teamleden en de binnen- en buitendienst inzake alle acties en aandachtspunten met betrekking tot de offerte- en opdrachtenportfolio.

20 Projectstrategie

20 Projectadministratie

20 Projectproces

20 Projectrapportages

20 Personeelsprestaties

Deskundigheden

Kennis vancommercie en electrotechniek op HBO-niveau

Kennis vande organisatiedoelstellingen, het productassortiment en haar toepassingsmogelijkheden, de salesorganisatie en kwaliteitsnormen en de klanten van de organisatie

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Het vermogen duurzamebanden te creëren met de klanten, gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip.

Het vermogen om tot projectrealisatie te komen door argumenten duidelijk te maken, de voordelen uit te leggen en sluitende logica te gebruiken

Het vermogen om de individuele en teamresultaten te optimaliseren, om veranderingen te verwerken en het team op positieve en proactieve wijze te begeleiden

Het vermogen om resultaten te bereiken via het overdragen vansalesstrategieën,beslissingsbevoegdheden en specifieke verantwoordelijkheden, met directe rapportering waarbij het tijdsbestek en de te leveren prestaties duidelijk worden vastgesteld en continu gepaste steun en feedback worden gegeven

Exempt How Honeywell is Connecting the World

INCLUDES
  • Continued Professional Development
ADDITIONAL INFORMATION
  • Job ID: HRD22078
  • Category: Sales
  • Location: Amperestraat 41, Purmerend, 0439 1446 TR NLD

Honeywell is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to age, race, creed, color, national origin, ancestry, marital status, affectional or sexual orientation, gender identity or expression, disability, nationality, sex, or veteran status.

Honeywell is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to age, race, creed, color, national origin, ancestry, marital status, affectional or sexual orientation, gender identity or expression, disability, nationality, sex, religion, or veteran status.

For more information on applicable equal employment regulations, refer to the EEO is the Law poster .

Please refer to the EEO is the Law Supplement Poster & the Pay Transparency Policy .

If a disability prevents you from applying for a job through our website, request assistance here . No other requests will be acknowledged.

Terms & Conditions | Privacy Statement © 2017 Honeywell International Inc.