Honeywell Technician - ISC - Level 4 in United States

Popis pracovného miesta: TECHNIK NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA

ÚČEL PRACOVNÉHO MIESTA

Riadi neustále zlepšovanie / Continuous Improvement / s cieľom kvalitatívne a kvantitatívne zlepšiť náklady, kvalitu a servis

ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI

 • Podporuje bezpečnosť ako hlavnú prioritu – Udržiava BOZP pravidlá a procedúry na dennej báze
 • Navrhuje počet Kaizen nápadov v súlade s cieľmi spoločnosti.
 • Trénuje a vzdeláva operátorov k zavádzaniu neustáleho zlepšovania s využitím metód 6 Sigma, 5S, Lean, OEE a iných.
 • Zúčastňuje sa všetkých mítingov, kde je jeho účasť potrebná (denné mítingy1,2,3 alebo 4 level, týždenné /mesačné atď.)
 • Spoločne s procesnými inžiniermi zavádza nové projekty/produkt, proces, zariadenia, komponenty, upravuje /vylepšuje/ existujúcedodávky
 • Zabezpečuje testy spotreby pre znižovanie nákladov
 • Zabezpečuje podporu pre technické oddelenie v aplikovanítestov pri zmenách parametrov, zavádzaní novýchPoka-Yoke zariadeniach
 • Zúčastňuje sa všetkých denných mítingov technického oddelenia, podáva informácie o projektoch spomenutých vyššie
 • Navrhuje riešenia pre zlepšenie produktivity prevádzky
 • Zabezpečuje spolu s procesným inžinierom, tímom kvality procesu a tímom údržby inštaláciu, schvaľovanie a zavedenie nového výrobného zariadenia
 • Sleduje / analyzujedôvody porúch strojov a navrhuje ich riešenia
 • Podieľa sa na CAR a navrhuje riešenia
 • Riadi a kontroluje výrobné zariadenia v procese, navrhuje ich obnovu a/alebo modifikácie
 • Koná v súlade s Honeywell štandardami a dosahuje svoje výkonnostné ciele stanovené manažérom prostredníctvom HPD
 • Používa LSW pri jeho dennej práci a vykonáva prehľad štvrťročne.

 • Dodržiava povinností a úlohy vyplývajúce z manažérskych systémov v oblasti výroby, kvality, životného prostredia, BOZP a PO a ostatných externých a interných noriem a pravidiel

 • Dodržiava pracovný poriadok a interné smernice z oblasti BOZP, OPP a OŽP v aktuálnom znení

 • Ostatné úlohy

Honeywell is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to age, race, creed, color, national origin, ancestry, marital status, affectional or sexual orientation, gender identity or expression, disability, nationality, sex, religion, or veteran status.

For more information on applicable equal employment regulations, refer to the EEO is the Law poster .

Please refer to the EEO is the Law Supplement Poster & the Pay Transparency Policy .

If a disability prevents you from applying for a job through our website, request assistance here . No other requests will be acknowledged.

Terms & Conditions | Privacy Statement © 2017 Honeywell International Inc.